Osobní prezentace

Povahové vlastnosti a zásady

 • Jsem klidný, pohodový, tolerantní a intelektuálně zaměřený introvert s občasnou snahou býti společenským extrovertem.
 • Rychle se dokážu přizpůsobit novým podmínkám a přeorientovat se na jiný typ pracovní činnosti, zejména pokud je při tom třeba seznámit se s novými informacemi a naučit se novým pracovním postupům.
 • Rád tvořím v malém kolektivu nadšenců zapálených pro věc, pro něž – stejně jako pro mě – není podstatný čas ani peníze, nýbrž věc samotná, její smysl a užitek z ní.
 • Nejoblíbenější pracovní činnost: tvůrčí myšlení + psaní.
 • Převládající styl pracovní činnosti: práce na počítači.
 • Preferovaný typ mezilidské komunikace:
  1) prostřednictvím psaného textu (70%)
  2) prostřednictvím osobního kontaktu (25%)
  3) prostřednictvím telefonu apod. (5%).
 • Snažím se dělat všechno co nejlépe a nejrychleji, neboť zastávám názor: "Co neudělám nejpozději do 24 hodin, neudělám nejspíše už nikdy".
 • Jsem zastáncem a provozovatelem systému PPU – Praktické Pracovní Univerzálnosti, tzn. že mými favority jsou lidé schopní orientovat se ve více oborech lidské činnosti najednou, kteří dokáží řešit problémy komplexně na základě svých znalostí a praktických zkušeností z obchodu, ekonomiky, organizace, řízení, marketingu, médií apod., kteří jsou navíc schopni vlastní tvorby, dokáží se nadchnout pro ideu, dokáží věci vymyslet, zorganizovat a zároveň i zrealizovat, umí nalézat originální řešení, prosazovat je, rychle se orientovat v problematice, jsou ochotni pouštět se do nových ambiciózních úkolů, učit se novým věcem, pracovat s maximálním zapálením pro věc a minimem zištných důvodů a posunovat hranice možného.

Zájmy a záliby

 • Literární tvorba (publicistika, povídky, články, texty).
 • Četba (obrazové publikace o Praze, výpravné encyklopedie, humor a satira, česká próza, literatura faktu, historická literatura).
 • Rád poslouchám hudbu z 30.–60.let, staré trampské písničky, americké country balady, písničky pro pamětníky a zejména melodické balady všeho druhu.
 • Hudba (zpěv, hra na kytaru); na střední škole jsem zpíval v pěveckém souboru.
 • České filmové komedie z let 1930-1948.
 • Stolní tenis