PROJEKTY - AKTIVITY  |  21.století |  Počet: 96

2010 EUFORIE - projekt obecně prospěšné společnosti EUFORIE EUROPE a internetového magazínu EUFORIE o pozitivním životním stylu
2010 POSELSTVÍ KRÁLOVSKÉ KRVE - Tajemství rodokmenu Pražského hradu - grafické zpracování publikace
2010Předkové a potomci Lucemburků v Čechách  
grafické zpracování rodokmenů pro výstavu genealogických studií Jana Drocára (Brandýs n.Labem, květen)

2010 Ministersto financí ČR - spolupráce (webový portál)
2010 Centrum spolupráce s průmyslem ČVUT - spolupráce (marketing)
 2010 PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ - spolupráce na založení znovuobnovené JEDNOTY PRO ZVELEBENÍ HUDBY V ČECHÁCH u příležitosti 200. výročí založení (člen přípravného výboru, člen Jednoty, tvorba a správa webových stránek)
2010 STOLNÍ KABARET - produkce a medializace zábavného pořadu natáčeného Českým rozhlasem; projekt Pozitivních novin. 
Kabaretiéři: Zdeněk Pošíval - divadelní režisér, spisovatel, publicista, pedagog, Ivan Rössler - publicista, rozhlasový a televizní manažer, dramaturg, scénárista, textař, mediální poradce, spolumajitel firmy FONIA, pracoval v TV NOVA jako šéfredaktor zábavy, Václav Čapek - komentátor, redaktor, překladatel, konferenciér, publicista, manažer, jazykozpytec, pracoval v České televizi (tvůrčí skupina Čapek-Borovan), v TV NOVA jako dramaturg, bývalý osobní tajemník ministra kultury Pavla Dostála, Saskia Burešová - rozhlasová a televizní hlasatelka.
2010 OSOBNÍ PROFIL Jarmily Moosové - příprava, web
2010 OBAL NA CD Jarmily Moosové - grafika
2010 S DŮCHODCI.CZ - spolupráce na internetovém projektu Pavla Jána Buvaly
2010 MULTIMAGAZÍN - příprava projektu multimediálního magazínu (dosud nerealizováno)
 2009 První setkání přátel Pozitivních novin ve druhé pětiletce - 11.11.2009 - organizace a moderování zábavného pořadu ve vinárně BRESTO
2009 Večer setkání pro radost Pepy Fouska - organizace akce - Galerie Cesty ke světlu
2009 HISTORICKÁ ŠLECHTA 
- realizace projektu internetového magazínu vydáváného ve vydavatelství LOUŽECKÝ.CZ 
- návrh struktury magazínu 
- zpracování článků, grafika, vkládání dat
- spolupráce na tvorbě šlechtických rodokmenů (s Janem Drocárem)
2009 PREZENTACE S OSOBNÍM DOPORUČENÍM - vlastní podnikatelský projekt
2009 AKTIVNÍ SENIOŘI - podnikatelský záměr
2009 HVĚZDA MÉHO ŽIVOTA - mediální projekt pro OVB
2008 MEZI PŘÁTELI - námět na internetový multijazyčný magazín Evropské unie o vzájemném poznávání obyvatel a národů Evropy, který nepodléhá času.
2008 COŽ TAKHLE ZALOŽIT ANTIBULVÁR - námět projektu
2009 O SLAVNÝCH LIDECH - výzva pro majitele archivních materiálů - kontaktní projekt Pozitivních novin
2009 POZITIVNÍ CESTY - podnikatelský záměr
2009 INTERNETOVÁ TELEVIZE CESTY K SOBĚ – natáčení rozhovoru Alžběty Šofrové s PL o Pozitivních novinách (43 minut)
2008 DENÍK MILIONÁŘE - kompletní tvorba internetového magazínu o začátcích podnikání (projekt byl pozastaven)
2008 PODNIKATELSKÁ INSPIRACE V EXKLUZIVNÍM PODNIKATELSKÉM KLUBU - projektový námět
 2008 AGENTURNÍ ZASTUPOVÁNÍ TVŮRCŮ - projektovový záměr
2008 POZITIVNÍ HODINKA S POZITIVNÍMI NOVINAMI  | produkce zábavného pořadu na Knižním veletrhu v Lysé nad Labem – hosté: Stanislav Rudolf, Jan Krůta, Jiřina Rothmaierová, Tereza Bachová
2008 Vám musí náležet pozornost, úcta a zájem společnosti… - další projekt zaměřený na seniory.
2008 Princip SÍLY SLABÝCH aneb Skončíme definitivně s podporou politických stran? - námět na změnu systému voleb
2008 ARCHIVÁŘI – Výstaviště Lysá nad Labem, veřejná prezentace projektu HISTORIE RODU před archiváři z celé ČR
2008 TABULE ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI (1993-2008) - grafické zpracování (umístění: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky)
2008 AUTOMATICKÉ VYTÁPĚNÍ - projekt internetového magazínu pro firmu ESEL
2008 ŠVÉDSKO – Stockholm, prezentace Pozitivních novin, spolu s Josefem Fouskem a Tomášem Fouskem, SETKÁNÍ KRAJANŮ VE ŠVÉDSKU (týdenní pobyt)
2007 JINOTAJ ŽIJE! - scénář a realizace grafické soutěže pro firmu Prestige Photo s.r.o.
2007 ROZHOVOR SE ZRCADLEM.... - netradiční možnost vlastní prezentace autorů Pozitivních novin.
2007 „-sátníci“, spojte se! Váš čas přichází ... - projekt zaměřený na věkovou skupinu padesát a výše.
2007 DISTRIBUČNÍ A MEDIÁLNÍ SKUPINA - příprava podnikatelského záměru (dosud nerealizováno)
2007 Pozitivní noviny vyhlásily boj „blbé náladě“ ve společnosti - kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 OTEVŘENÝ DOPIS ONDŘEJI NEFFOVI - kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 HLEDÁM NAKLADATELE... PROJEKT pro autory a jejich budoucí nakladatele
2007 HLEDÁM SVÉHO AGENTA ...  - kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 ... DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT - kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 CO VÁS ZAJÍMÁ ...? - kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 DEN POZITIVNÍCH NOVIN - 8.9.2007 – velký zábavný pořad na Knižním veletrhu v Lysé nad Labem, hosté: Ladislav Gerendáš, Ondřej Suchý, Zuzana Stirská, Jaroslav Vízner, GOSPEL TIME, moderátoři: Petra Haasová, Filip Sychra
 2007 KRÁLOVSKÉ GENEALOGICKÁ TABULE - VELKÁ BRITÁNIE - grafické zpracování (umístění: Buckingmanský palác Londýn, česká ambasáda v Londýně, anglická ambasáda v Praze)
2007 KRÁLOVSKÁ GENEALOGICKÁ TABULE - ŠVÉDSKO - grafické zpracování (umístění: královský palác Stockholm, česká ambasáda ve Stockholmu)
2007 GENEALOGICKÁ TABULE PANOVNICKÉHO RODU PŘEMYSLOVCŮ - grafické zpracování  (umístění: Česká národní banka, Poslanecká sněmovna Parlamentu) 
2007 VIZUÁLNĚ.CZ - projektový záměr internetového magazínu pro firmu PrestigePhoto (nerealizováno)
2007 VŠECHNO JE JINAK! aneb Pravda o tom, jak to všechno skutečně bylo   -  kontaktní projekt Pozitivních novin
2007 DEMOKRACIE = VĚC VEŘEJNÁ? - projekt na téma INFORMAČNÍ DEMOKRACIE 
2008 KONTAKTNÍ PROJEKTY Pozitivních novin - celkový přehled projektů
2006 SENOŘI K POČÍTAČŮM! - velký projekt Pozitivních novin
2006 Český rozhlas REGINA – prezentace projektu Senioři k počítačům 1. (záznam)
2006 Český rozhlas REGINA – prezentace projektu Senioři k počítačům 2. (živé vysílání)
 2006 Český rozhlas PRAHA - RUSKÉ VYSÍLÁNÍ – prezentace projektu DEMOKRACIE, VĚC VEŘEJNÁ (rozhovor, Elena Jaroševská) 
 2006 Český rozhlas VLTAVA – prezentace projektu Senioři k počítačům, živé vysílání, Lenka Novotná)
 2006 TOP TV – živé vysílání v televizi TOP TV - prezentace Pozitivních novin (s Alenou Heinovou, Markétou Majerovou a Slávkem Bourou)
2006 MEDIÁLNÍ SKUPINA POZITIVNÍ CESTY - podnikatelský projekt
 2006 SETKÁNÍ POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ - organizace velké akce pro Českou národní banku a Národní památkový ústav (27. - 28.7.2006)
 2006 MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOST POTOMKŮ PŘEMYSLOVCŮ - projekt zaměřený na české šlechtické rody prezentovaný v Pozitivních novinách
 2006 BARVY ŽIVOTA -  prezentace projektu SENIOŘI K POČÍTAČŮM! v pořadu BARVY ŽIVOTA v České televizi spolu s Ondřejem Suchým a moderátorem Janem Kraslem (20.10.2006)
2006 Senioři, důchodci, penzisté, třetí věk, 60+ … aneb Zrádné názvosloví? - kontaktní projekt Pozitivních novin
2006 MULTIPROJEKT SETKÁNÍ POTOMKŮ KARLA IV. - příprava velkého projektu v rámci nadace FONTES EUROPAE
 2005 GENEAS s.r.o. -  Podnikatelský projekt, který byl kompletně vytvořen pro firmu GENEAS s.r.o., ale dosud nebyl uveden do provozu (jednatel společnosti)
 2005 HISTORIE RODU  - archivní, dokumentační a genealogický systém vytvořený pro firmu GENEAS
 2005 PREZOS - pokračování realizace projektu PREZOS (2) pro firmu Kodytek 
 
2004 JOSEF PAVLÍČEK s.r.o.  - tvorba a realizace projektu PREZOS (1)
2004 SYSTÉM KLIENTSKÝCH ČASOPISŮ – vize v rámci přípravy podnikatelského záměru
2004 MYŠLENKY, KTERÉ MUSÍ ŽÍT! - projektový záměr
2004 Názvy ulic - nové pomníky známých i neznámých osobností? - projektový záměr
2004 POZITIVNÍ NOVINY - 1.8.2004 - založení vlastního internetového magazínu
 2004 NÁPAD PRO PERSONÁLNÍ AGENTURY A SERVERY – osobní prezentace na internetu  
 2004 HISTORIE A UMĚNÍ  - podnikatelský projekt zaměřený na školství 
2004 CELOSVĚTOVÁ PIVNÍ SÍŤ - projektový záměr pro pivaře
 2004 RÉTORICKÁ ARÉNA – projekt z oblasti mezilidské komunikace 
2004 FINANČNÍ PORADCI - návrh úpravy vzdělávacího systému finančních poradců
2004 ATLAS RODŮ A ZEMÍ - příprava neobvyklé genealogické publikace
2003 EVROPSKÝ DŮM – megaprojekt víceúčelových kulturně-společenských center EU  (FONTES EUROPAE s.r.o.)
2003 PRAMENY EVROPY - encyklopedický atlas rodů a zemí  + multiprojekt + příprava nadace  (FONTES EUROPAE s.r.o.)
2003 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY S HISTORICKOU TÉMATIKOU - 6 projektů vycházejících z rodokmenů (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2003 MADE IN ART - internetový projekt na vlastní tvorbu a prodej grafických děl v novém uměleckém stylu 
2003 Nakreslete si pohodlně svůj byt - projekt vytvořený v rámci serveru VŠE PRO BYDLENÍ
 2003 NOVÁ ŠANCE - organizační, seznamovací a cestovní agentura pro klienty středního věku 
2003 SPOLEČNOST PRO HISTORII - příprava projektu
 2002 VŠE PRO BYDLENÍ - tvorba a řízení mediálního projektu  
2002 POTOMCI ČESKÝCH PANOVNÍKŮ NA EVROPSKÝCH TRŮNECH - reprezentační publikace
2002 HISTORIE A UMĚNÍ SPOJUJÍ NÁRODY – unikátní prezentace jednotlivých evropských zemí  (FONTES EUROPAE s.r.o.)
2002 UMĚNÍ PREZENTACE - projektový záměr spojený s OSOBNÍM PROFILEM a prezentací pro VOLBY 2001
 2001 DATABANKA NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ SVĚTA - unikátní databanka v knižní podobě (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2001 KONTAKTNÍ AGENTURA – poskytování nadstandardních služeb pro VIP  (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2001 HISTORIA MAGICA - projekt evropské historie v genealogických souvislostech  (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2001 KALENDÁRIUM – internetový informační a vzdělávací projekt   (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2001 NÁVOD, JAK VYHRÁT VOLBY – nový způsob prezentace kandidátů do voleb 
 2001 EURO ATLAS EVROPSKÉ UNIE - reprezentativní publikace s multimediálními prezentacemi na CD a soutěží   (FONTES EUROPAE s.r.o.)
 2001 FONTES EUROPAE s.r.o. - založení společnosti (jednatel, společník)
2000 MEČE A PŘESLICE - podnikatelský záměr pro 6 divizí: Historie, Nakladatelství a vydavatelství, Produkční činnost, Informační a kontaktní činnost, Cestovní ruch a Historické památky
2000 SYSTÉM PRÁCE S LIDMI - rozpracování projektu OSOBNÍ PROFIL
 2000 HRADY - ZÁMKY - PALÁCE - internetová prezentace pro časopis Cour d´Honneur