Mediální produkce

 • multimediální prezentace firem, výrobků, služeb, akcí a osob 
 • netradiční pojetí prezentace s ohledem na vlastní specifika prezentované firmy, výrobků, služeb, akcí nebo osob  - viz podnikatelský web  www.psod.cz
 • internetové prezentace: obsah a styl stránek, grafické pojetí, informační systém, redakční systém, intranet apod.
 • koncepce pro originální tištěné materiály: časopisy, bulletiny, reklamní letáky a inzerce…
 • příprava obsahu multimediálních nosičů ve spolupráci s dalšími dodavateli
 • scénáře společenských a kulturních akcí včetně zajištění jejich realizace
 • spolupráce na tvorbě scénářů televizních, filmových a rozhlasových projektů
 • texty pro noviny a časopisy

Kreativní projektový manažer

 • Profesionální řízení a tvorba úspěšných projektů na klíč s důrazem na originalitu, rychlost, kvalitu a ziskovost.
 • Odborné poradenství a manažerské služby – původní inovace, podnikatelské záměry, tvůrčí psaní, informační a obchodní systémy, personalistika a management, provozní procesy, internetová média, reklama a marketing.
 • 30 let praxe, vynikající reference z řady úspěšných projektů a vlastních aktivit.

Projektové řízení 

 • obchodní, internetové a informační projekty, systémy a podnikatelské záměry na zakázku
 • specifikace zadání projektu a prostudování současného stavu ve firmě
 • zpracování analýzy a návrh koncepce řešení problému
 • vlastní tvorba projektu: filozofie projektu a jeho systém, programové zpracování, organizace a realizace, marketing, reklama a propagace, doprovodné projekty, lidské zdroje…
 • definice výrobních, provozních, řídících a kontrolních procesů
 • tvorba pracovních náplní
 • obchodní, provozní a organizační manuály pro zaměstnance
 • sestavení pracovních týmů a jejich zaškolení
 • řízení veškerých přípravných a organizačních prací na projektu
 • řízení vlastní realizace projektu a spolupráce s dodavateli
 • tvorba systému prezentace projektu na veřejnosti, reklama a propagace
 • uvedení hotového projektu do ostrého provozu